Mera sten och en benved


En bil kommer lastad! Med vadå? Sten och en benved. En vitbrokig klätterbenved.Benveden ska jag sätta som marktäckare i kampen mot kirskålen i rabatten längst upp mot Göteborgsvägen. Där var många avläggare som rotat sig så jag kan dela den i många plantor.


Här runt växthuset ska stenen läggas som rabattkant.När benveden grävdes upp följde det med en slätbladig lungört och några dagliljor.Tack till Fredrich och Maria för lasset. Kommer väl till pass hos oss i Slöinge.


Tack för titten! Skriv gärna en kommentar.


Bloggar jag följer: