Brunn i brunnen

I vattenbesparingens tider beslutade vi oss för att slamsuga brunnen så vi kommer att kunna använda den till bevattning i trädgården. 

Långt därnere uppenbarade sig en tegelmurad brunn. Den syntes inte under all sanden. 
Huset är byggt i början av 1900-talet och brunnen är säkert grävd samtidigt. Undrar vad dom hade för resurser på den tiden när dom grävde så djupa brunnar? Ner till tegelmuren är det fyra meter. Sen vet vi inte. 
Det går en metallstege ner i tegelbrunnen. Vi får skicka ned ett lod så vi vet hur djupt det är.